11.ƒqƒƒYƒRƒK‰ศ(Tineidae) ƒqƒƒYƒRƒKˆŸ‰ศ(Tineinae) Monopis‘ฎ ฌ’Žkฌ‰ๆ‘œˆ๊——

Monopis sp. Monopis Monopis Monopis Monopis Monopis Monopis Monopis Monopis
–ข“ฏ’่ ƒAƒgƒLƒqƒƒYƒRƒK ƒ}ƒGƒ‚ƒ“ƒNƒƒqƒƒYƒRƒK ƒ}ƒGƒ‚ƒ“ƒNƒƒqƒƒYƒRƒK ƒ}ƒGƒ‚ƒ“ƒNƒƒqƒƒYƒRƒK

Monopis Monopis Monopis Monopis Monopis Monopis Monopis sp. Monopis sp.
ƒ}ƒGƒ‚ƒ“ƒNƒƒqƒƒYƒRƒK ƒ}ƒGƒ‚ƒ“ƒNƒƒqƒƒYƒRƒK ƒ}ƒGƒ‚ƒ“ƒNƒƒqƒƒYƒRƒK ƒAƒgƒEƒXƒLƒqƒƒYƒRƒK ƒAƒgƒEƒXƒLƒqƒƒYƒRƒK

Monopis sp. Monopis sp. Monopis sp. Monopis sp. Monopis sp.
ƒAƒgƒEƒXƒLƒqƒƒYƒRƒK ƒAƒgƒEƒXƒLƒqƒƒYƒRƒK ƒAƒgƒEƒXƒLƒqƒƒYƒRƒK ƒAƒgƒEƒXƒLƒqƒƒYƒRƒK ƒAƒgƒEƒXƒLƒqƒƒYƒRƒK

Monopis sp.
ƒAƒgƒEƒXƒLƒqƒƒYƒRƒK

Monopis‘ฎˆ๊——

–ณ’f“]ฺ‹ึŽ~