72.JMoK(Drepanidae) gKoK(Thyatirinae) Sugitaniella cȂǏk摜ꗗ

Sugitaniellaꗗ

f]ڋ֎~